Bookmark and Share

 
 

Jaké podlahy jsou vhodné na podlahové topení? Tabulka podlah.

Podlahy a podlahové topení.

Jaké druhy podlahového topení rozeznáváme?

 

Často se mi dostává dotazu, zda můžete tu nebo onu podlahu položit na podlahové topení. Zprvu si ujasněme to, že podlahové topení není jen jeden druh, ale máme podlahové topení vodní, podlahové topení elektrické – dráty nebo rohož a podlahové topné fólie.

Každé víše zmíněné topení se instaluje odlišným způsobem a to zásadním. O vhodnosti kam jaké podlahové topení lze instalovat, můžete shlédnout v přiložené tabulce. Jak vidíte, nejsou všechny druhy podlahového vytápění vhodné pod všechny podlahy. Nějaké druhy podlah vhodné jsou, jiné podlahy pouze s určitým omezením a jsou i podlahy, které vhodné nejsou.

Každé  podlahové topení má své výhody i nevýhody a záleží i do jakého podkladu nebo na jaký podklad je instalováno.

Tak například, vodní podlahové topení, instalují komplet topenáři a po tlakové zkoušce se zalije do cementového nebo anhydritového potěru. Z pravidla 4-5cm nad vrchní okraj topné hadice.  Po vyschnutí na požadovanou hodnotu zbytkové vlhkosti v podkladu, se vždy provede nátopná zkouška. Potom se může pokračovat v dalším kroku.

Elektrické podlahové topení, topné rohože a dráty, se mohou instalovat podobným způsobem, ne tak hluboko. U tohoto elektrického podlahového topení je důležité nezapomenout na účinný termostat, regulaci nebo řídící jednotku. Náběh topení musí „imitovat“ topení teplovodní – pozvolný náběh teploty, aby nevznikaly teplotní šoky na podlaze.  V případě, že bude nášlapná vrstva dlažba, stačí do flexibilního lepidla, které je k tomu určené.  To instalují obkladači. Častěji používaná technologie je kotvení do speciálních tmelů, které se pak celoplošně zalijí do samonivelační hmoty. To instaluji podlaháři. Zde žádné flexibilní lepidlo nepoužívat, ale pouze podlahářské tmely, které se dobře zakotví do podkladu a vydrží pnutí samonivelačních hmot. Instalace touto technologii vyžaduje i kvalitní podkladní betonovou vrstvu s dostatečnou pevnosti. V případě, že podklad nesplňuje dané požadavky na pevnost, musí se udělat sanace podkladu.

Elektrické topné folie instalují podlaháři pod podlahy, kde to dovolují a mají schváleny výrobcem podlah.

V tabulce můžete vidět, že i masivní dřevěné podlahy, korkové nebo Hydrocork, jsou také vhodné na pokládku podlahového topení. Výrobci těchto podlah na to mají zkoušky, atesty, které dovolují za určitých podmínek, aby podlaháři takové podlahy mohli pokládat.  Tyto materiály jsou izolant, ale zároveň dokáží do sebe teplo naakumulovat, a dále ho ze sebe uvolňovat.

Určitě na podlahové topení nepokládat bukové dřevěné podlahy. O vhodnosti podlah na podlahové topení se informujte u podlahářů, nebo u prodejců podlahovin. Můžete si také vyžádat technický list, kde je o vhodnosti podlahy na podlahové topení vždy informace, zda je nebo není daná podlaha vhodná a jaký má tepelný odpor. Měli by jste také vědět, že teplota na podlaze, po které budete chodit nesní přesáhnout 27°C. Z této teploty vycházejí i výrobci podlahovin a konstrukčně jsou tak podlahy vyráběny. Málo kdo si ale uvědomuje, že i když nemá podlahové topení, neměla by teplota povrchu krytiny přesáhnout hodnotu 27°C. Proto hlavně v létě v teplých měsících chraňte své podlahy před teplem a slunečním svitem. Používejte závěsy, žaluzie vnitřní nebo venkovní. Mnohdy stačí, aby se lom světla dopadající na podlahu odrazem o žaluzie zlomil do jiného úhlu a zabránilo se tak přímému dopadu slunce na podlahu. Dlouhodobé vystavení vyšší teploty může na podlaze způsobit nezvratné defekty a poškození. O případném riziku před tyto jevy se informujte u podlahářů, kteří vám vhodnost dané podlahy do vašeho interiéru pomohou rozklíčovat tak, aby jste těmto defektům mohli předejít dříve, než nastanou.

Přeji vám pohodové podlahy a správnou volbu takového řešení, které bude splňovat vaše požadavky.


Článek byl převzatý z webu www.videopodlahy.cz

Vytvořeno: 25.10.2015  -   11500 zobrazení  


 
   

VIDEOPODLAHY.cz

 
 
|   © 2013  PROFIN-PODLAHY.cz   | info@profin-podlahy.cz
| Webdesign: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |