Bookmark and Share

 
 

Jak opravit linoleum a renovovat nášlapnou vrstvu Dema-Dekor.czPřírodní linoleum patří k podlahám, které se dají renovovat.

Jak taková renovace podlahy může vypadat, se podívejte ve videu.

Podlaha z linolea, měla už pár let používání za sebou a bylo potřeba obnovit nášlapnou vrstvu.

Co je vlastně linoleum?

Přírodní materiál, který je téměř vždy od výrobce opatřen výrobní povrchovou úpravou. Ta je buď na bázi akrylátu /chemicky odstranitelná – Topschild nebo LPX/ nebo na názi polyuretanu /chemicky neodstranitelná- PUR, XF/.

Dají se z linolea odstranit i hluboké a jemné škrábance?

Ano. Pro lokální opravy nabízíme opravné sady. Pokud je poškození na větší ploše, je dobré provést celoplošnou renovaci. Jemné škrábance lze bez potíží odstranit v průběhu renovace-sanace povrchu. U hlubokých škrábanců záleží na tom, do jaké hloubky je materiál poškozen a jakou má povrchovou úpravu. Při hlubokém škrábnutí je oprava náročnější a nelze vyloučit, že bude škrábanec z určitého úhlu i po opravě vidět.

Jak se vypořádá linoleum s vylitou kávou, kečupem nebo červeným vínem?

Celkem bez obtíží. Jako u každé skvrny je ovšem především u akrylátových povrchových úprav reagovat rychle a skvrnu odstranit vhodným odstraňovačem. Při delší době působení na akrylát může dojít k jeho narušení. To je ovšem opět možné odstranit při celoplošné renovaci povrchu. Doporučení: Pokud uživatel vyžaduje maximální chemickou odolnost povrchu, je možné aplikovat dodatečný speciální polyuretanový nátěr CC-PU-Anticolor, který je odolný vůči širokému spektru chemikálií, dezinfekcí, barevných dezinfekcí, barvám na vlasy a také 100% odolný vůči migraci změkčovadel z gumy.

Po položení nového linolea co je důležité udělat s povrchem?

Zde záleží na tom, do jaké zátěže je linoleum položeno a co od něj uživatel čeká. V domácnosti může určitou dobu /do výskytu prvních opotřebených míst/ zůstat linoleum bez dodatkového ošetření. V silně až extrémně zatěžovaných prostorách je určitě vhodné provést po pokládce doplňkové ošetření povrchu – aplikace ochranných nátěrů.

Jak dlouho vydrží ošetřené linoleum v rodinném domě?

Záleží na tom, jaký ochranný nátěr je použit. Pokud standardní polymerní nátěr /tzv. „vosk“ nebo „poliš“/, je životnost cca 12-24 měsíců. Pokud se aplikují 2-komponentní speciální polyuretanové nátěry /např. CC-PU-ochranná vrstva/, může být jejich životnost v bytě 5 a více let.

Co se stane, když budu na vytírání používat běžné čistící prostředky?

Může dojít k vysušení a vylouhování povrchu nebo k narušení ochranné vrstvy na podlahovině. Při používání některých běžných saponátů může zůstávat povrch také šmouhatý nebo flekatý.

Jakou doporučujete denní údržbu linolea a prostředky?

Pro akrylátové povrchy /Topschild nebo LPX/ produkt CC-R 1000-čistící přípravek, pro polyuretanové povrchy /PUR, XF, PU-ochranná vrstva/ produkt CC-PU-čistič. Ředění do vody u obou v rozmezí koncentrací 1:200 až 1:400, tj. 25-50 ml do 10 litrů vody.

Kdy na čistění povolat odborníky a proč?

Vždy, když je povrch opotřebený natolik, že se musí provádět hloubkové základní čištění, tzv. chemicko-mechanická příprava povrchu. Ta se musí bezpodmínečně provádět strojem a realizátor musí mít s těmito pracemi zkušenosti. Často se setkáváme např. s tím, že se použije nevhodný základní čistič /produkt s příliš vysokým pH/ a dojde k nevratnému poškození povrchu – vylouhování a odbarvení.

Jak dlouho trvá obnova povrchu u linolea v rodinném domě?

Za jeden den je možné kvalitně renovovat plochu cca 300 m2. Po ukončení prací je za 12 hodin povrch opět pochozí.

Doporučujete nějaký interval hloubkového čistění linolea?

Pokud je výrobní úprava akrylátová nebo se aplikují standardní polymerní nátěry /tzv. „vosky“ nebo „poliše“/, doporučujeme v domácnostech minimálně jednou za 24 měsíců, v objektech jednou za 12 měsíců provádět kompletní hloubkové základní čištění a novou aplikaci nátěrů. Pozor: Staré ochranné nátěry musí být vždy beze zbytku odstraněny. V praxi se tak bohužel velmi často neděje a to vede k následným problémům s tzv. separováním /sprašováním/ nových ochranných polymerních nátěrů.

U polyuretanových povrchů je dobré především v silně zatěžovaných objektech pravidelně cca 1x za 6 měsíců kontrolovat především místa s největší zátěží. Hloubkové čištění a renovace se zpravidla provádí 1x za 4-5 let.

 

 


Článek byl převzatý z webu www.videopodlahy.cz

Vytvořeno: 25.10.2015  -   11474 zobrazení  


 
   

VIDEOPODLAHY.cz

 
 
|   © 2013  PROFIN-PODLAHY.cz   | info@profin-podlahy.cz
| Webdesign: Dušan Sedlačík, postaveno na redakčním systému WebBoss | www.webboss.cz |